Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, από το χωράφι, μέχρι το ράφι και σε συνεργασία με εξωτερικούς, εξειδικευμένους συνεργάτες, όταν αυτό είναι αναγκαίο, μπορούμε να παρέχουμε συμβουλευτική καιυποστήριξη για ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που σχετ’ιζονται με την Βιομηχανική κ την Φαρμακευτική κάνναβη.   

  • Ενημέρωση για την Νομοθεσία
  • Υποστήριξη σε διαδικασίες αδειοδότησης
  • Υποστήριξη για την καλλιέργεια, μεταποίηση κ διάθεση προϊόντων
  • Συβουλευτική για την κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς